ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เน้นพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เน้นพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เน้นพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ได้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จากเดิมที่ขึ้นปฏิบัติการ 10 หน่วยเป็น 12 หน่วย เพิ่มพื้นที่จังหวัดสระแก้วและขอนแก่น โดยเน้นการปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ที่มีพื้นที่นาข้าวจำนวนมาก รวมถึงภาคเหนือเน้นบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนไม่มาก โดยประสานงานกับกระทรวงเกษตร ฯ กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดแผนงานปฏิบัติการ

สำหรับปีนี้ภาพรวมปริมาณฝนตกกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาค ทำให้มีการร้องขอให้ปฏิบัติการฝนหลวงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมิถุนายน 2565 ปฏิบัติการสำเร็จกว่า 70 วัน ส่วนใหญ่ปฏิบัติการในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและการปฏิบัติการจะต้องประเมินสภาพอากาศความชื้นและกระแสลม

ข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More