ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แนวคิดการเลี้ยงดู เพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

แนวคิดการเลี้ยงดู เพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สมอง มีการพัฒนาไปพร้อมกับพัฒนาการด้านภาษา สังคม อารมณ์ ประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเรียนรู้วิธีรับมือกับความเครียดของเด็ก เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสุขภาพ ในขณะที่การตอบสนองความเครียดในระดับปานกลางและช่วงสั้น ๆ จะเป็นประโยชน์ให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต แต่ความเครียดที่สะสมมากเกินไป อาจทำให้เป็นอุปสรรคพัฒนาการของสมอง ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/486936386255212/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More