ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เล่นกลางแจ้ง ลดสายตาสั้นในเด็ก

เล่นกลางแจ้ง ลดสายตาสั้นในเด็ก

การปรับวิธีการเรียนมาเป็นแบบออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เพิ่มมากขึ้น การทำกิจกรรมในร่มมากกว่าที่จะออกมาเล่นกลางแจ้ง โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเด็กในเขตเมืองที่มุ่งเน้นความสำเร็จทางการศึกษา ส่งผลให้เด็กใช้เวลาในการเรียนและอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น เด็กมีโอกาสวิ่งเล่นนอกบ้านน้อยลง ประกอบสภาพแวดล้อมซึ่งมีพื้นที่ว่างน้อยและที่อยู่อาศัยมีพื้นที่จำกัด จึงส่งผลให้ความชุกของภาวะสายตาสั้นเพิ่มขึ้น

 

https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/457464275869090/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More