ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดหนองบัวลำภู ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดหนองบัวลำภู ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่บริเวณหาดโนนยาว อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ำ ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหาดโนนยาว เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นพันธ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 300,000.- ตัว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งน้ำ ให้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง และร่วมกันที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำให้มีการขยายเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง และจะได้นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญทั้งด้านการประกอบอาชีพการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในด้านการประมง มีการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายเดือน มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มแปรูปที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการงดเว้นการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูการวางไข่ และการวางไข่เลี้ยงลูก เพื่อเป็นการเปิดช่วงโอกาสให้พ่อแม่พันธ์ปลาได้มีโอกาสขยายพันธ์ปลาตามธรรมชาติ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220613153336147

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More