ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งผลักดันสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมไทยเข้าใจคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งผลักดันสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมไทยเข้าใจคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งผลักดันสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมไทยเข้าใจคนพิการ

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงการช่วยเหลือและเยียวยาคนพิการ ว่า ในประเทศไทยมีคนที่จดทะเบียนคนพิการแล้วกว่า 2,110,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มคนพิการที่เข้าสู่วัยสูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงเร่งผลักดันส่งเสริม ทำความเข้าใจให้คนในสังคมไทยเข้าใจคนพิการมากขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้พิการได้มีอาชีพ มีงานทำ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

พร้อมเร่งพัฒนาเร่งผลักดันเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพ และเรื่องของปกรณ์ต่างๆ เช่น ทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ป้ายสัญลักษณ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้คนพิการได้สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ในสังคมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆเหมือนคนปกติทั่วไป

ปัจจุบัน พก.ได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านการให้เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือคนพิการที่ประสบความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มสวัสดิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

Cr. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More