ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา

ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา

ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา

ด้วย ฟรา มาร์โก ลุซซาโก (H.E. Fra’ Marco Luzzago) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อไว้อาลัยแด่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก ในวันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

13 มิถุนายน 2565

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More