ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯ ยโสธร ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ อำเภอกุดชุม

รองผู้ว่าฯ ยโสธร ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ อำเภอกุดชุม

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยปลัดอำเภอกุดชุม พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โดยทางอำเภอกุดชุม ได้นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน โดยในประเด็นการบันทึกข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ และโครงการที่จะใช้แก้ไขปัญหาซึ่งรวบรวมทุกโครงการ ทุกมิติ

ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ขอบคุณและชื่นชมการทำงานของทีมปฏิบัติการ /ทีมพี่เลี้ยง ของอำเภอกุดชม พร้อมได้เสนอแนะการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยบูรณาการข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งข้อมูล จปฐ. และข้อมูล Thai QM ที่ควรจะนำมาพิจารณาให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614122208479

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More