ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

4 มาตรฐาน ของการให้ความรู้และดูแลเด็กปฐมวัยที่ผู้ใหญ่ต้องทราบ!!!

4 มาตรฐาน ของการให้ความรู้และดูแลเด็กปฐมวัยที่ผู้ใหญ่ต้องทราบ!!!

 

องค์การอนามัยโลกได้เปิดตัวชุดเครื่องมือ”STANDARD FOR HEALTHY EATING, PHYSICAL ACTIVITY, SEDENTARY BEHAVIOR AND SLEEP IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CRE SETTING” ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการดูแลและการจัดการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินชีวิต 4 เรื่องได้แก่ 1) การรับประทานอาหารสุขภาพ 2) กิจกรรมทางกาย 

3) พฤติกรรมเนือยนิ่ง 4) การนอน

https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/posts/439265561022295

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More