ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เด็กและวัยรุ่นหญิง กับการเพิ่มโอกาสด้านกิจกรรมทางกาย

เด็กและวัยรุ่นหญิง กับการเพิ่มโอกาสด้านกิจกรรมทางกาย

 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและวัยรุ่นหญิงยิ่งถูกขัดขวางด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าจากการเรียน ความกังวลเรื่องรูปร่างของตนเอง ความไม่มั่นใจในทักษะของตนเอง ความรู้สึกสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการออกกำลังกาย รวมไปถึงการถูกตีกรอบจากค่านิยมดั้งเดิมบางประการที่มองว่าเด็กและวัยรุ่นหญิงไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เหมือนเด็กและวัยรุ่นผู้ชาย ทั้งหมดล้วนเป็นอุปสรรคต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและวัยรุ่นหญิงในสังคมไทย

 

https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/479449307003920/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More