ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา แถลงข่าวการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ที่จังหวัดราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา แถลงข่าวการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ที่จังหวัดราชบุรี

เช้าวันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมปฐมจักรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี โดยมี พลตำรวจโท นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) กล่าวถึงโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 5 ในรัชกาลที่ 10 โดยจัดในจังหวัดราชบุรี และการร่วมสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสากล่าวถึงรายละเอียดของการให้บริการตรวจรักษาของแพทย์เฉพาะทาง 30 คลินิก ของนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 และความพร้อมของคณะแพทย์พยาบาลและจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร ประธานกิจกรรมหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสา กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมในงาน และความพร้อมของหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ในการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้

แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีรบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดราชบุรี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลราชบุรี พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กล่าวถึงแนวคิดการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางของหลักสูตร ปธพ. และการถอดบทเรียนการให้บริการทางการ

แพทย์ให้ยั่งยืนเพื่อประชาชน

จังหวัดราชบุรี ได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสาฯ ซึ่งนับเป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดมแพทย์กว่า 400 คน มาจากคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง แพทย์จากภาครัฐและแพทย์จากภาคเอกชน มาร่วมตรวจรักษาประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป้าหมายกว่า 19,000 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยราชการอื่นๆ เพื่อมอบโอกาสเข้าถึงการรักษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่

ช่วยลดการเดินทาง ลดคิวของประชาชน ย่นย่อเวลารอคอย ขยายโอกาสในการรับการตรวจรักษา และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงออกถึงสัญญาณแห่งความรัก ความสามัคคี และพลังของจิตอาสาในกลุ่มคนไทย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ยกระดับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนกลับถึงบ้านไปด้วยรอยยิ้ม และได้รับการบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างครบวงจร สำหรับบริการในครั้งนี้ มีคลินิกแพทย์เฉพาะทาง จำนวนทั้งสิ้น 30 คลินิก ได้แก่ 1 .คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 2. คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร 3. คลินิกมะเร็งเต้านม 4. คลินิกกระดูกและข้อ 5. คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบปีและสุขภาพตับ 6. คลินิกจักษุ 7. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 8.คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ 9 . คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป+คัดกรองสารเคมีในเลือด(เกษตรกร) 10. คลินิกเด็ก 11. คลินิกหู คอ จมูก 12. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 13. คลินิกผิวหนัง 14. คลินิกทันตกรรม 15. คลินิกแพทย์แผนไทย 16 . คลินิกแพทย์ฝั่งเข็ม 17. คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต 18 . คลินิกคัดกรองโรคปอด 19. คลินิกคัตกรองมะเร็งปากมดลูก 20. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปพระสงฆ์ 21. คลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 22. คลินิกรับบริจาคโลหิต 23. คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 24. คลินิกสัตวแพทย์ 25. คลินิกกฎหมาย 26. คลินิกผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อล้างไต 27. คลินิกวัคซีนโมเดิร์นนา 28. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง 29. คลินิกรถเข็นพระราชทาน และ 30. คลินิกพื้นที่ห่างไกล เด็ก และ 608 รวมคลินิกกฎหมาย และคลินิกสัตว์แพทย์ ที่จะจัดขึ้นที่ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565

ประชาชนที่สนใจติดต่อขอรับการตรวจในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 082-2409-600, 082-2409-402 ในเวลาราซการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614123447485

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More