ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เหล่ากาชาดจังหวัดตราดร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day)

เหล่ากาชาดจังหวัดตราดร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day)

(14 มิ.ย. 65) นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติวรดา เทพเสนา ตลอดจนคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เนื่องในโอกาส “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต

นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต ช่วยให้มีจำนวนโลหิตสำรองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง ยังสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ป่วยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้มีการมอบข้าวสารบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม ให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ตามที่วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี กำหนดเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จนทำให้ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปี ค.ศ.1930 ในการนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) จึงได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 18 ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีคำขวัญว่า “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives – สามัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614130337495

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More