ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 15.30 น.

   นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยมี ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
,พ.ต.อ.อดุลย์ศักดิ์ พูลเขียว ผู้กำกับการ (สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนภูธรจังหวัดกำแพงเพชร,นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลง

   กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษา จาก 10 เขต ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อสร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศและสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับอาชีพ

   สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายกระจายชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันไปตามส่วนภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมกีฬาที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากและเพื่อให้เหมาะสมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้กรมพลศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีศักยภาพและความพร้อมทุกด้าน ทั้งในด้านสนามแข่งขัน ที่พัก รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีทีมร่วมทำการแข่งขันจำนวน 24 ทีม แบ่งเป็น ทีมชาย 12 ทีม และ ทีมหญิง 12 ทีม โดยมีจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 360 คน เข้าร่วมในการแข่งขัน
  

ณ ห้องประชุม ชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More