ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พล.อ.ประวิตร เผยทุกภาคส่วนของภาคใต้  ขอบคุณรัฐบาลจริงใจให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุน สอดรับความต้องการของคนใต้

พล.อ.ประวิตร เผยทุกภาคส่วนของภาคใต้ ขอบคุณรัฐบาลจริงใจให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุน สอดรับความต้องการของคนใต้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (14 มิถุนายน) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. สัญจรครั้งแรก ที่ผ่านมา ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งรัด ผลักดันการพัฒนาพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตามมติ กพต.และพิจารณาเรื่องสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ จากสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนได้พบปะประชาชนหลายกลุ่ม ได้แก่ ภาคเอกชน จังหวัดสงขลา กลุ่มผู้นำศาสนา ทั้ง ศาสนาพุทธและอิสลาม กลุ่มนักเรียน รวมทั้งกลุ่มครัวเรือนยากจน

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า ทุกกลุ่มล้วนแสดงการขอบคุณ ตามที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากการพบปะ ภาคเอกชน ยืนยันสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาและให้เร่งศึกษา แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปพร้อมกับการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องชะลอจากมติคณะรัฐมนตรี เช่น แผนแม่บทการพัฒนาฯ รายงานการศึกษา EIA และ EHIA ธรรมนูญชุมชน การเตรียมความพร้อมประชาชนการพัฒนาพื้นที่ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวม ของจังหวัดสงขลา

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More