ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงประเมินในพื้นที่

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงประเมินในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONEทระดับประเทศ ระดับดีเด่น/ เงิน/ ทอง รายนามคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระดับเงินและระดับทอง การเรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระดับเพชรและยอดเพชร แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด การติดตามในชมรม TO BE NUMBER ONE รายนามคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระดับเพชรและยอดเพชร แนวทางการติดตามผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุก Setting การกำกับ ดูแล และติดตามในแต่ละ Setting ของหน่วยงานหลัก การประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อ การสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE และพิจารณาการแสดงสัญลักษณ์ความเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/