ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกษตรฯ จังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์“กัญชา – กัญชง – กระท่อม” ขึ้นทะเบียนที่เว็บกรมวิชาการเกษตร

เกษตรฯ จังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์“กัญชา – กัญชง – กระท่อม” ขึ้นทะเบียนที่เว็บกรมวิชาการเกษตร

นำเข้าได้ เมล็ดพันธุ์ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ขึ้นทะเบียนที่เว็บกรมวิชาการเกษตร ส่วน ปชช. ซื้อเมล็ดได้จากร้านที่มีใบอนุญาต สอบถามได้ที่ สายด่วน 1174 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ กษ. เพื่อรองรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม สนับสนุนการเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบ “ใบรับรองปลอดศัตรูพืช” (PC) และ “ใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม” (GMO) กำกับมาด้วย โดยจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอย่างพืชชนิดอื่นเนื่องจากมีราคาสูง แต่จะใช้การติดตามตรวจสอบที่แปลงปลูกหรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายแทน ผู้นำเข้าหรือผู้รวบรวมและจำหน่าย ให้ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอนุญาตได้ภายใน 1 วัน ส่วนนักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้

สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดไปปลูก ขอให้ซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งร้านจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อเห็นได้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ One Stop Service กรมวิชาการเกษตร โทร. 1174

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220615103235823

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More