ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ

อำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้นำท้องถิ่น เหล่าจิตอาสา เข้าร่วม ณ สวนสุขภาพที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้นำคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งมีต้นรวงผึ้ง และต้นลีลาวดี 4 สี บริเวณสวนสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและร่มรื่นสำหรับไว้ให้ประชาชนที่มาเข้ารับบริการได้มีพื้นที่นั่งรอพักผ่อน และประชาชนที่มาออกกำลังกายในช่วงค่ำ นอกจากนั้นยังร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาพื้นฐานในชุมชน และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220615132518915

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More