ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.หนองคายจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

จ.หนองคายจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

จังหวัดหนองคาย พร้อมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

 

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) จังหนองคายจัด “โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย” พร้อมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนถ่อนวิทยา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ทุนอุปการะเด็ก มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชน และร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ อำเภอท่าบ่อ

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจงานที่รับผิดชอบไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดหนองคายยังได้ร่วมออกให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยได้มีการปรับรูปแบบของโครงการฯให้เหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220615132315912

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More