ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมือกับ สวทช. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคก่อนส่งมอบให้เกษตรกร

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมือกับ สวทช. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคก่อนส่งมอบให้เกษตรกร

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมือกับ สวทช. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคก่อนส่งมอบให้เกษตรกร

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์