ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ อยุธยา ชื่นชมอำเภอนครหลวง ชูเป็น “อำเภอปลอดภัย” แห่งแรก หลังจัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทุกกลุ่มเกิน 60% เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น พร้อมนำขบวนรถออกฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.พระนอน

ผู้ว่าฯ อยุธยา ชื่นชมอำเภอนครหลวง ชูเป็น “อำเภอปลอดภัย” แห่งแรก หลังจัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทุกกลุ่มเกิน 60% เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น พร้อมนำขบวนรถออกฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.พระนอน

วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เมื่อเวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง นพ.ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ปล่อยขบวนรถออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมฉีดวัคซีน ในโอกาสนี้ ได้นั่งรถร่วมขบวนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนถึงที่บ้าน พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอนครหลวง โดยจะประกาศให้เป็น “อำเภอปลอดภัย” อำเภอแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำร่องในการจัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทุกกลุ่มได้เกิน 60% เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

นายวีระชัยฯ กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนและขอชื่นชมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนของอำเภอนครหลวง ซึ่งเป็นอำเภอแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) เข็มที่ 3 ได้เกิน 60 % ซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนของอำเภอนครหลวง และพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจในบริบทของการป้องกันโรค COVID-19 อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมสู่โรคประจำถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจัดฉีดวัคซีนภาพรวมทุกกลุ่มอายุ เข็ม 1 คิดเป็น 93.96% เข็ม 2 คิดเป็น 90.27% และเข็ม 3 คิดเป็น 59.29% โดยอำเภอนครหลวง เป็นอำเภอแรกที่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ในกลุ่ม 608 ได้ 60 % ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอนครหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ อาสาสมัครสาธารณสุข จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้ขึ้น เพื่อให้อำเภอนครหลวง เป็นอำเภอที่มีความปลอดภัยสูง จากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) เกิน 60 % ทั้งนี้ ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่ม 608 หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการป่วยที่รุนแรง จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ 60 %เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือทุกอำเภอ ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ และเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 โดยผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับวัคซีน สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลรัฐ หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220616142620370

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More