ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ชี้ ฟังปัญหาจากปากชาวบ้าน เร่งแก้ไขตามคำร้องขอ “ปรับปรุงการระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

จังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ชี้ ฟังปัญหาจากปากชาวบ้าน เร่งแก้ไขตามคำร้องขอ “ปรับปรุงการระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (16 มิถุนายน 2565) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ วัดเทพประชุมนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ไม่เพียงมาเยี่ยมเยือนดูแลพี่น้องประชาชน ที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด แต่เพื่อมาฟังปัญหาของชาวบ้าน จากหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บางจุดหน้าน้ำจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน จึงต้องเร่งทุกแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลทิศทางเพิ่มการระบายน้ำ และวางแนวทางการก่อสร้าง การวางท่อเพื่อแก้ปัญหาการระบายทั้งระบบ รวมถึงการจัดการบ่อบำบัด ตามคำร้องขอของชาวบ้าน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และขอบคุณพี่น้องทุกชุมชนที่มีความเข้มแข็ง รักเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถ้าเรายึดในความรักชาติ เราก็จะมีความสุข

สำหรับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี พื้นที่อำเภอเขาย้อย ประชาชน ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำไร่ทำนา หน่วยงานส่วนราชการได้เดินทางมาบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนจากทุกปัญหา โดยทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีทางศาสนกิจ จบแล้วร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันและถวายสัตย์ปฏิญาณรวมพลังต่อต้านยาเสพติด และมอบเงินสวัสดิการแก่นักเรียนยากจน มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ บริการให้ประชาชนถึงที่ โดยเน้นสร้างความสุข ลดความเดือดร้อนทุกด้าน มีการมอบแว่นตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี การจำหน่ายข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทรายในราคาพิเศษ บริการตัดผมฟรี นอกจากนั้น หน่วยทหารจาก มทบ.15 นำรถปรุงอาหาร ทำข้าวกล่องแจกประชาชน เป็นไข่เจียว คั่วกลิ้งสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมเล่นเกมส์ ของบางหน่วยงาน สร้างความสนุกสนาน ความอบอุ่น ทุกหน่วยงานร่วมสร้างร้อยยิ้มและนำมาซึ่งความประทับใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้านทั้งบ้านผู้ยากจน ด้อยโอกาส มอบสิ่งของช่วยเหลือ และเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จ ประกอบอาชีพเลี้ยงชะมด สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขชะมด เช่น กาแฟ น้ำหอม สบู่ ฯลฯ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220616141731363

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More