ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เริ่มแล้ว‼ บขส. เปิดเดินรถระหว่างไทย – สปป.ลาว รวม 8 เส้นทาง จาก 13 เส้นทาง

เริ่มแล้ว‼ บขส. เปิดเดินรถระหว่างไทย – สปป.ลาว รวม 8 เส้นทาง จาก 13 เส้นทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดให้บริการเดินรถระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว รวม 8 เส้นทาง จากทั้งหมด 13 เส้นทาง

– เป็นเส้นทางเดินรถร่วมกันทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เส้นทางอุบลราชธานี – ปากเซ , นครพนม – ท่าแขก , มุกดาหาร-สะหวันนะเขต , สะพานไทย (เชียงของ) – สะพานลาว (บ่อแก้ว) รถ Shuttle Bus

– เส้นทางที่เปิดเดินรถเฉพาะรถไทย ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ , เลย – หลวงพระบาง , หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ และอุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์

.

ส่วนเส้นทาง ที่ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ , อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง , เชียงใหม่-หลวงพระบาง , น่าน-หลวงพระบาง และเส้นทางเชียงราย – บ่อแก้ว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ผู้โดยสารน้อย รวมทั้งทาง สปป. ลาว มีปัญหาค่าเงินที่อ่อนตัว และราคาน้ำมันแพง ทำให้บริษัทคู่สัญญา ยังไม่พร้อมเดินรถ

.

ผู้ที่เดินทางกับรถโดยสารระหว่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องลงทะเบียน Thailand Pass มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนผู้โดยสารไทยที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และชาวต่างประเทศทุกคน (ยกเว้นคนไทย) ที่เดินทางเข้าประเทศ สปป.ลาว จะต้องซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองด้วย

.

สอบถามข้อมูลการเดินทางกับ ขบส. โทร.1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More