ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

FutureTales Lab by MQDC จับมือคณะสถาปัตยกรรมฯ สจล. ดึงนักออกแบบรุ่นใหม่ออกแบบเมืองในอนาคตที่ดีร่วมกัน

FutureTales Lab by MQDC จับมือคณะสถาปัตยกรรมฯ สจล. ดึงนักออกแบบรุ่นใหม่ออกแบบเมืองในอนาคตที่ดีร่วมกัน

16 มิถุนายน 2565, กรุงเทพฯ – ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) เปิดเผยว่า FutureTales Lab by MQDC ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ร่วมสร้างจินตภาพเมือง สู่อนาคตการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Imagine Our Future Habitat : Greater City for the Next Generation)” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนและนักศึกษาที่มีความสนใจด้านอนาคตศึกษาและการออกแบบเมืองเพื่อคนทุกกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ภายใต้การคำนึกถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งโลกจริงและโลกเสมือนในอีก 10 ปี และได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต เพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างอนาคตศึกษาและการออกแบบที่อยู่อาศัย และเผยแพร่แนวคิดและ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์