ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อีสท์ วอเตอร์มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อเนื่อง  พร้อมลงทุนพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มอีก 120 กม.

อีสท์ วอเตอร์มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อเนื่อง พร้อมลงทุนพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มอีก 120 กม.

30 ปี แห่งความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำของอีสท์ วอเตอร์ สู่การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มเติมอีกกว่า 120 กม. เน้นย้ำดำเนินธุรกิจอยู่บนความผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์