ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดอาคารยูนิลีเวอร์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.

(21 มี.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารยูนิลีเวอร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กที่ทันสมัย ช่วยเสริมสร้างความคิด ส่งเสริมพัฒนาการ เน้นเรียนรู้แบบอิสระด้วยตนเอง พร้อมมีกิจกรรมที่จัดตามความเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายธวัช อุยสุย กรรมการผู้อำนวยการ มิส ทัวริซึม เวิลด์ ไทยแลนด์

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/