ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม. จับมือ MEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสวนเบญจกิติ มุ่งลดมลพิษทางอากาศ

(21 มี.ค. 65) เวลา 14.15 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) บริเวณสวนเบญจกิติ เพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสวนเบญจกิติ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 เขตคลองเตย

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/