ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ชูพื้นที่ต้นแบบทางเท้าทั่วกรุง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/