ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

วันนี้ (16 มิ.ย. 65) พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่สำคัญตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ รพ. “ชุมชน” ของพ่อที่พอเพียง, Green Hospital “รมณียสถาน”, เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำแหล่งสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรร่วมกับชุมชน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเวชภัณฑ์, กายภาพบำบัดเชิงรุกสู่ชุมชน (Orientation and Mobility) เป็นต้น โดย องคมนตรี ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาล และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบ Smart Hospital ที่มีระบบคิวชัดเจน ลดความแออัดบนโรงพยาบาล และลดระยะเวลาการรอ รวมถึง แพทย์สามารถดูข้อมูลผู้ป่วยและสั่งการรักษาได้ทันที ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ดังนี้ 
– ระบบกรองน้ำประปา
– อาคารอบไอน้ำสมุนไพร
– อาคารระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
– ติดตั้งระบบ Solar Cell
– ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ 32 จุด
– ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19 และบริการ ARI Clinic
– ระบบ Smart Hospital พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัย
– เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
– สนับสนุนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุม COVID-19 เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องผลิตออกซิเจน และหุ่นยนต์ Pinto มาใช้ในการบริการ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=383941820433546&set=a.299513812209681

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More