ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) แก่ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด

CAAT มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) แก่ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดย นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ 

(Air Operator Certificate : AOC) แก่บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบไปด้วยใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ข้อกำหนดการปฏิบัติการ

และแผนการตรวจสอบในการดูแลการปฏิบัติการการบิน โดยมี Mr. Hubert Trunzer รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสุวรรณภูมิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจำ และถ่ายภาพทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินแบบ Diamond DA42 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/