ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม.เห็นชอบให้ ธอส. ปรับราคาซื้อ – ขาย / ค่าก่อสร้าง / วงเงินกู้   โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2  สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบให้ ธอส. ปรับราคาซื้อ – ขาย / ค่าก่อสร้าง / วงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More