ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1
สำหรับกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 กำหนดรายงานตัว ณ หอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พร้อมแสดงผลตรวจ ATK) เวลา 09.00 น. และซักซ้อมขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานธงลูกเสือ จัดตั้งแถวเดินเข้าสนามหน้าพลับพลาที่ประทับ ในเวลา 09.30 น. หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานธงลูกเสือ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีพระราชทานผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในเวลา 16.00 น.
โดยในที่ประชุมมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงแก่ เจ้าหน้าที่ประจำธง และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/