ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร สมาชิก อส. ประจำปี 2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/