ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์​ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายวันชัย​ คงเกษม) มอบหมายให้นายชัยพจน์​ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) แก่คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด​ (กพร.ปจ.)​ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/