ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 8 จัดกิจกรรมโครงการ บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 8 จัดกิจกรรมโครงการ บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้ โรงพยาบาลปาย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลศรีสังวาล โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลปางมะผ้า สามารถบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565

โดยผู้บริจาคโลหิตต้องเตรียมตัวก่อนบริจาค ดังนี้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง, สุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิต หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองทุกครั้ง, รับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิต, ดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที ประมาณ 3-4 แก้ว, งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง, งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ฟอกโลหิตได้ดี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617101148639

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More