ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

EOC เขต พร้อมส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ

EOC เขต พร้อมส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ

(25 มี.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Program Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More