ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม. ร่วมมือลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กทม. ร่วมมือลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

(24 มี.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการดำเนินการลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 ช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือน เม.ย.- ก.ย. 65

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More