ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมคลองเปรมฯ เพิ่มอีก 9 หลัง

รื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมคลองเปรมฯ เพิ่มอีก 9 หลัง

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65 สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ กรมธนารักษ์ สำนักงานที่ดินดอนเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More