ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More