ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ตรีนุช” นั่งเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  หนุนพัฒนาการศึกษาสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

“ตรีนุช” นั่งเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หนุนพัฒนาการศึกษาสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง นำทีมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 หรือ APREMC II ภายใต้หัวข้อหลัก “Education Recovery and Transformation towards more Responsive, Relevant and Resilient Education Systems: Accelerating progress towards SDG4 – Education 2030” เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ และกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสมาชิกกว่า 22 ประเทศ จาก 46 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม รวมถึงผู้บริหารจากองค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ กว่า 300 คน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์