ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพิจิตร กำหนดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 ที่ลำน้ำน่าน วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

จังหวัดพิจิตร กำหนดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 ที่ลำน้ำน่าน วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ร่วมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 ณ ลำน้ำน่าน วัดท่าหลวง พระอารามหลวง การแข่งขันเรือยาว 5 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย ประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะในจังหวัดพิจิตร โดยความพิเศษในปีนี้ ได้จัดให้มีการเสวนา เรื่องการแข่งเรือพิจิตร เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นองค์ความรู้การแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ไว้ให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปันจุบัน สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2450 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 115 ปี เดิมเป็นงานวัดจัดร่วมกับชุมชน ต่อมาได้ขยายให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยได้มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งคณะสงฆ์ ภาคราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220618010627958

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More