ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สอศ.ปักหมุดขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐาน

สอศ.ปักหมุดขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐาน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน Holistic and Area based Vocational Education (HAVE) ตามนโยบายรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยมีความมุ่งหวังเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์