ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อุทยานเบญจสิริ

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อุทยานเบญจสิริ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 6.00 น.

      ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี บนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงมอบหมายให้ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ดำเนินการ สนับสนุนและส่งเสริม ให้ประชาชนที่มาออกกำลังกาย ภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพแข็งแรง
    ในการนี้ ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมให้บริการทดสอบสมรรถภาพส่วนกลางให้แก่ประชาชนที่มาออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
ณ อุทยานเบญจสิริ ภายใต้โครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย   
    มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นการวัดองค์ประกอบร่างกาย วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง วัดความดันโลหิต 
วัดความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ วัดความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด วัดความอ่อนตัว 
     นอกจากนี้ยังได้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้มีความเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนด้วย
    ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับบริการ 60 คน  แบ่งเป็นเด็กและเยาวชน ช่วงอายุระหว่าง 7-24 ปีประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 25-59 ปี และ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
ณ อุทยานเบญจสิริ 
ถ. รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More