ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุน โครงการคนดี ศรีสมุทรปราการ

รายละเอียดและใบสมัครเอกสารประกอบimg-220620121420

โดยให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/