ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลตำบลอุบล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลตำบลอุบล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลอุบล อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุบล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565 โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ สำรวจลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ ดังนี้

วันที่ 20 มิ.ย.2565 ชุมชนท่าบ่อใต้ หมู่ที่ 1 ต.แจระแม

วันที่ 21 มิ.ย.2565 ชุมชนท่าบ่อใต้ หมู่ที่1 ต.แจระแม

วันที่ 22 มิ.ย.2565 ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 ต.แจระแม

วันที่ 23 มิ.ย.2565 ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.แจระแม

วันที่ 24 มิ.ย.2565 ชุมชนนาคำ หมู่ที่ 15 ต.ขามใหญ่

วันที่ 27 มิ.ย.2565 ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ต.ขามใหญ่

วันที่ 28 มิ.ย.2565 ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่

วันที่ 29 มิ.ย.2565 ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ ซอยเทคโน

วันที่ 30 มิ.ย.2565 ชุมชนก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ต.ขามใหญ่

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620094144346

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More