ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำปางคัดเลือก 2 ตำบลเป้าหมาย เตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดลำปางคัดเลือก 2 ตำบลเป้าหมาย เตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามที่นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. มีแผนกำหนดการตรวจเยี่ยม โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 28 มิ.ย. 65 โดยให้แต่ละจังหวัดเสนอตำบลต้นแบบที่พร้อมรับตรวจ จังหวัดละ 2 ตำบล เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีจุดเด่นที่สามารถนำเสนอนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้อย่างน่าประทับใจ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตำบลต้นแบบ จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620093751342

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More