ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนในพื้นที่

โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนในพื้นที่

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายภให้นายสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมตัวแทนพนักงานดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวัน ปลูกต้น ไม้ และ มอบของเล่นพัฒนาการเด็ก ในโครงการ 1CSR.เด็กสัมพันธ์ สร้างสรรค์ต้นไม้รักโลก ศพด.ตร๊อบ ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท โดยมีกิจกรรมทานอาหารกลางวันร่วมกันกับเด็ก และ ผู้ปกครอง รวมถึง การปลูกต้นไม้รอบ ศพด.ตร๊อบ ครั้งที่ 2 จากเดิมปี 2563

โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไผ่กิมซุง กว่า 100 ต้น เพื่อใช้เป็นโรงครัวกลาง และ ทุนอาหารกลางวันระยะยาว สำหรับเด็กและชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่ของ ศพด.ตร๊อบ นอกจากนั้นไผ่ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติกันฝุ่นละออง และ ช่วยฟอกอากาศสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเด็กๆ ในระยะยาวอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620122714410

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More