ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชาวอำนาจเจริญ เตรียมสู่โรคประจำถิ่น วันที่ 18 มิถุนายน 2565

ชาวอำนาจเจริญ เตรียมสู่โรคประจำถิ่น วันที่ 18 มิถุนายน 2565

ชาวอำนาจเจริญ เตรียมสู่โรคประจำถิ่น ฉีดเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) สู่เป้าหมาย 70% เป้าหมายเข็ม 3 ทุกกลุ่มเสี่ยง จำนวน 319,395 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 143,998 คน คิดเป็น 45.08% ยังไม่ฉีดวัคซีน จำนวน 175,397 คน คิดเป็น 54.92% ฉีดวัคซีนไปแล้ว 37,170 คน คิดเป็น 52.81% ยังไม่ฉีดวัคซีนจำนวน 33,214 คน คิดเป็น 47.19%

รพ.สต./ศูนย์แพทย์ และ รพ. ทุกแห่ง พร้อมให้บริการและโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมให้บริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220619230232319

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More