ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

KI GROUP มอบน้ำดื่มสนับสนุนการบริการประชาชนของตำรวจทางหลวงปราสาท จ.สุรินทร์

KI GROUP มอบน้ำดื่มสนับสนุนการบริการประชาชนของตำรวจทางหลวงปราสาท จ.สุรินทร์

นายสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนพนักงาน มอบน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมของตำรวจทางหลวง ในการให้การดูแลประชาชนผู้สัญจร บนท้องถนนหลวงสาย 24 เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นการร่วมมือระหว่างกิจการในภาคเอกชนและชุมชนในกำกับหน่วยงานของรัฐ ต่อไป

โดยทางบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้จัดมอบน้ำดื่มไว้ใช้อยู่เป็นประจำ โดยมีหัวหน้าชุดจุดบริการตำรวจทางหลวงปราสาท และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620122621409

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More