ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มร.ลป. เปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป ร่วม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” พื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน 768 อัตรา

มร.ลป. เปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป ร่วม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” พื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน 768 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “ U2T for BCG พื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน จำนวน 768 อัตรา โดยรอบที่ 1 สมัครระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565 และรอบที่ 2 สมัครระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ผ่านทางระบบรับสมัครกลาง ที่เว็บไซต์ http://www.u2t.ac.th/ โดยสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร ที่ https://drive.google.com/…/1rKTXtorcfsDPZBxBcSs… หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 5423 7399 ต่อ 1234 (ในวันและเวลาราชการ) และ โทร. 1313

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน กว่า 68,350 คน ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ต้องการจะเข้ามาร่วมงานเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ

โครงการนี้ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุมเอเปค ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งไทยจะนำเสนอผลงาน U2T for BCG จัดแสดงให้กับผู้นำแต่ละประเทศได้เห็นถึงโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่ขับเคลื่อนด้วย BCG และจะเป็นโมเดลต้นแบบให้แต่ละประเทศสามารถนำไปปรับใช้กับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้น ๆ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620110035372

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More