ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงาน ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่และพ้นตำแหน่ง จำนวน 25 ราย

สำนักงาน ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่และพ้นตำแหน่ง จำนวน 25 ราย

นายพงษ์ศักดิ์ โชติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่ง 25 ราย ได้แก่ นายก อบต.พลูเถื่อน , อบต.คลองศก , อบต.ไทรโสภา , อบต.ท่ากระดาน , อบต.เขาบางสวรรค์ , อบต.คลองฉนวน , อบต.ถ้ำสิงขร , อบต.ท่าขนอน , อบต.พนม , อบต.น้ำหัก , อบต.กะเปา , อบต.สาคู , อบต.ย่านยาว , อบต.บ้านนา , อบต.ท่าเรือ , อบต.ทรัพย์ทวี , อบต.บ้านทำเนียบ , อบต.สินปุน , อบต.บ้านยาง , อบต.อิปัน , อบต.สินเจริญ , อบต.ไทรขึง และอบต.ต้นยวน โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 148/58 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 – 282171 ต่อ 3

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็ปไซด์ สำนักงาน ป.ป.ช.www.nacc.go.th/ตรวจสอบทรัพย์สิน/เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน/การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจกตำแหน่ง ทั้งนี้ ภายหลังจกพ้นกำหนดเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบดังกล่าว หากผู้ใดต้องการขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้มีการร้องขอเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน.

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620114712390

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More