ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19 เตรียมปรับมาตรการป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดให้สอดคล้องกับมติ ศบค. ล่าสุด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19 เตรียมปรับมาตรการป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดให้สอดคล้องกับมติ ศบค. ล่าสุด

(20 มิ.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด ผ่านระบบ Webex โดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา คณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยในวันนี้ (20 มิ.ย. 65) มีรายงานพบพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ตรวจ RT-PCR) จำนวน 12 คน (ผล ATK บวก) จำนวน 58 คน รักษาหาย 17 คน อยู่ระหว่างการรักษา 34 คน ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสม รวม 18,096 คน ยอดเสียชีวิตรวม 195 ราย ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องผลการตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของสถานประกอบการ ตลาดนัด ตลาดสด สถานประกอบการโรงงาน และล้งผลไม้ สถานการณ์การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดตราด รวมทั้งการนำเข้าแรงงานชั่วคราวเข้ามาทำงานฤดูผลไม้ โดยมียอดสะสมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 17 มิถุนายน 2565 จำนวนนายจ้าง 209 คน จำนวนแรงงานงานที่เดินทางเข้ามาทำงาน 861 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.55 ของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามา (ตามที่นายจ้างยื่นคำร้องไว้) อย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดน้อยลง จึงทำให้นายจ้างยื่นคำขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในครั้งนี้ที่ประชุมได้เตรียมการพิจารณามาตรการเร่งรัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หลังจากที่ ศบค.มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวังทั้งประเทศ (สีเขียว) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตามต้องรอการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ทางจังหวัดจะได้จัดทำคำสั่งจังหวัดตราดฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับการปรับสีระดับพื้นที่ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620131250423

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More